2010

Streiker for tariffavtale

19 medlemmer i Fellesforbundet og Handel og Kontor går i streik ved arbeidstidas begynnelse fredag 26. november. De 19 jobber ved Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS, og bakgrunnen for streiken er at bedriften ikke vil inngå tariffavtale med de to forbundene.

Vinner av høstens hovedvervepremie

Vinneren av høstens hovedvervepremie, et reisegavekort på kr 6.000,-, er nå trukket. Vinneren ble Stina Heggem Kortgård.

Stipendordning kommet for å bli

Handel og Kontors forbundsstyre vedtok på sitt møte i november å gjøre HKs Stipendordning for høyere utdanning permanent fra 1. januar 2011.

Avventer Arbeidsretten

Plassfratredelsen for 20 ansatte ved Gjøvik-bedriften Bekken & Strøm AS er foreløpig utsatt fordi Handel og Kontor og Fellesforbundet vil avvente en hastesak i Arbeidsretten.

Vikarbyrådirektivet

Forbundsstyret i Handel og Kontor har behandlet departementets høringsnotat i forbindelse med Vikarbyrådirektivet.

UNI World Congress

UNI World Congress starter i Nagasaki 9. november og varer til 12. november. HK er representert med flere delegater på kongressen.

Litteraturdag på Oslo Lufthavn

I anledning Leseåret 2010 og Leseløftet 2011-2014 vil Norges første litteraturfestival på flyplass bli arrangert på Gardermoen onsdag 10. november.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?