2010

Bedre forsikringer for deg som er LO-medlem

Som LO-medlem har du allerede Norges beste innboforsikring (Kollektiv hjem). Samler du de andre forsikringene dine i LOfavør, får du lavere egenandel, raskere bonusopptjening, og en rekke andre fordeler spesielt for LOfavør.

Gratulerer med 1. mai!

1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. I 120 år har arbeiderbevegelsen over hele verden brukt denne dagen til å markere kamp for fred, likhet og solidaritet. Fram til 1919 har hovedparolen vært 8-timers arbeidsdag.

Gratulerer med 1. mai!

1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. I 120 år har arbeiderbevegelsen over hele verden brukt denne dagen til å markere kamp for fred, likhet og solidaritet. Fram til 1919 har hovedparolen vært 8-timers arbeidsdag.

Private helseforsikringer - sunt eller usunt?

En diskusjon mellom leder for Stortingets Helse- og omsorgskomité Bent Høie (H), tidligere forsikringsmann og lege Bengt-Lasse Lund og LO-nestleder Gerd Kristiansen.

1. mai 2010

Lørdag førstkommende er 1. mai - arbeidernes frihetsdag. Årets 1. mai-slagord er: "Samarbeid for Arbeid".

Vulkanutbruddet på Island

Som følge av vulkanutbruddet har mange av SpareBank 1 sine kunder spørsmål angående sin reiseforsikring.

Permittering som følge av vulkanutbruddet

Dersom du blir permittert som følge av vulkanutbruddet er varslingsfristen kun to dager. Behov for permittering skal drøftes med de tillitsvalgte på forhånd. Dersom du blir permittert må du melde deg som arbeidssøker hos Nav for å få rett til dagpenger.

Ny hovedavtale HK/AAF

Forhandlingene mellom HK og AAF om ny hovedavtale er nå sluttført.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?