60 millioner til studier

I 2010 har LOs utdanningsfond og andre finansieringsordninger i LO Stat og forbundene delt ut stipender på til sammen over 60 millioner til LOs medlemmer.

14. desember 2010

 - Dette er en fantastisk medlemsfordel som nesten ingen prater om, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Det er gitt stipend til alt fra grunnopplæring til universitetsstudier. 

-I tillegg til disse millionene legger medlemmene ned betydelig egenfinansiering i etter- og videreutdanning, forteller Solbakken. Men fortsatt er det slik at mange flere av våre medlemmer vil ha behov for kompetanseheving og -påfyll. Dagens og framtidas arbeidsliv vil kreve en ytterligere satsing på livslang læring og livslang veiledning. Solbakken minner om at LO-kongressen krevde et mye sterkere engasjement, og ikke minst finansiering, både fra arbeidsgivere og myndigheter innen disse områdene.

Les mer om de ulike stipendordningene for HKs medlemmer på denne siden.