Aktuelt fra LOfavør - februar 2010

12. februar 2010

Brosjyre 2010
Ny brosjyre for 2010 er nå klar. Denne kan bestilles ved å sende en mail til post@lofavor.no eller den kan lastes ned på lofavor.no.

Trygghetskampanjen
Se lofavor.no for gode tilbud på røykvarslere. Her kan du også laste ned beredskapsplan for hele familien ved brann.

LOfavør MedlemsTelefon
I 2009 fikk LOfavør MedlemsTelefon 261.328 henvendelser! De mest benyttede tastevalgene var forsikring, LOfavør MasterCard og LOfavør Medlemsservice.

Følg med på www.lofavor.no da nye tilbud og kampanjer legges ut løpende!