Arbeid og psykisk helse

Helsedirektoratet og NAV gjennomfører nå en informasjonssatsing om ”Arbeid og psykisk helse”. Målet med satsingen er å øke kunnskapen hos arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om arbeidets betydning for den psykiske helsen, samt skape større åpenhet om psykisk helse i arbeidslivet.

09. desember 2010

Ta initiativ til en samtale
Psykiske helseproblemer fører daglig til at 25.000 nordmenn er sykmeldt. Helsedirektoratet og NAV har derfor satt i gang en informasjonssatsing som skal bidra til å alminneliggjøre psykiske helseproblemer og skape større åpenhet om temaet i arbeidslivet.

– På en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase. Ta initiativ til en samtale hvis du tror at en kollega sliter, eller hvis du selv har det vanskelig og det går ut over jobben du gjør.  Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon, sier Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske. Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Dette kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb, sier Lunke.

Som en del av informasjonssatsingen er det utarbeidet nettsider (www.psykisk.no og www.nav.no/psykiskhelse) med informasjon om arbeid og psykisk helse. Her finnes det bl.a gode råd til arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte om hvordan man best kan håndtere psykiske helseproblemer, og instruksjonsvideoer om hvordan en leder kan ta den vanskelige samtalen.

– Vi oppfordrer både arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere til å diskutere psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har utarbeidet en presentasjon som egner seg som grunnlag for denne diskusjonen, sier Gina Krogsvold, fagansvarlig for arbeid og psykisk helse i NAV.

Gode råd til deg som arbeidstaker
Skap åpenhet: Bry deg om dine kolleger. Har du en kollega som sliter? Ta initiativ til en samtale.

Si fra: Har du en vanskelig arbeidssituasjon? Be om en samtale med leder eller tillitsvalgt, og fortell hvordan du har det.

Tilrettelegging: Tenk ut noen forslag til løsninger på forhånd. Vær åpen for tilrettelegging, det kan gjøre det lettere å være i jobb.

Hold kontakt: Er du sykmeldt? Du kan bli raskere frisk av å jobbe. Vis interesse og kom på besøk.

Jobb forebyggende: Hvis du føler at ikke alt er som det skal – ta symptomene på alvor. Ivareta deg selv, si i fra.

Bruk hjelperne: Ha oversikt over hvem som er gode hjelpere for din virksomhet. Be om bistand hvis du trenger råd, informasjon eller hjelp til å mestre arbeidssituasjonen

Se for øvrig vedlagte brosjyrer som er utarbeidet