Et godt sosialt budsjett

Statsbudsjettet for 2011 er et godt sosialt budsjett utarbeidet i en faglig og politisk ånd.

05. oktober 2010

Dette er det sjette budsjettet som de rødgrønne legger fram og det viser seg at det er bedre enn forventet. Handel og Kontor i Norge er godt fornøyd med det.
Handel og Kontor er spesielt godt fornøyd med at det settes av 25 millioner kroner til bekjempelse av ufrivillig deltid. Endelig er vi hørt i forhold til at alt for mange arbeider ufrivillig deltid innen våre bransjer. Vi ser nå fram til å samarbeide med regjeringen om å finne tiltak som kan redusere antall ufrivillige deltidsansatte.
Å kunne lese, skrive, regne og bruke IKT er helt grunnleggende for å kunne fungere som arbeidstaker. Gjennom Programmet for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA programmet) er det avsatt 86 millioner i 2011, en økning på 10 millioner. Det er også satt av 175 millioner til Ny Giv som vil være et viktig tiltak for at flere gjennomfører videregående opplæring. I tillegg lover det godt at det blir 2 200 flere studieplasser neste år.
Det gis betydelige skattelettelser for pensjonister med lav inntekt, samlet en lettelse på 1,35 milliarder kroner. 50 % av pensjonistene får redusert skatt, 30 % forblir uendret og 20 % får mer. Det vil bli en betydelig reduksjon for de med lav pensjon og litt penger i banken.
Regjeringen kommer også med et betydelig løft for kommunene som er den viktigste leverandøren av helse og velferd. Kommunene får en økning på 5,7 milliarder kroner og 2,75 milliarder av dem er frie inntekter.
Vi mener dette er et godt økonomisk budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen, det sikrer stø kurs med fortsatt lav ledighet, stabil kronekurs, lav rente og økt verdiskapning i hele landet.
Spørsmål kan rettes til:
Forbundsleder Sture Arntzen, mobil 911 42 264
Nestleder Peggy Hessen Følsvik, mobil 480 75 807
Informasjonsansvarlig Kjetil Neskvern, mobil 911 51 012