Frokostmøte - Ny AFP-ordning i privat sektor

I 2011 innføres nye regler for deg som har rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. I dette møtet gir Fellesordningen for AFP en innføring i hva det nye regelverket betyr.

16. mars 2010

Tid: 25. mars kl. 08:30-10:30
Sted: Bjørvika Konferansesenter i Oslo

AFP og pensjonsreformen:
• Hva betyr den nye ordningen for deg som skal ta ut AFP?
• Hva betyr ny AFP for bedrifter tilsluttet ordningen?
• Pensjon er lett på nett! Hvordan beregne din fremtidige pensjon?
• Spørsmål og svar

Det serveres frokost fra kl. 08:30. Møtet starter kl. 09:00. 

Påmelding til møtet i Oslo på info@lo-nho-ordningene.no eller på telefon 22 98 98 00 innen 22. mars.
 
Deltakeravgift kr 400. Ved påmelding oppgis navn på deltaker, samt navn og adresse til den fakturaen skal sendes til.

Møtet kan følges live på www.lo.no fra kl. 08:30.

Vi holder også informasjonsmøter i Bergen (23.4), Stavanger (28.4), Trondheim (5.5), Kristiansand (19.5), Tromsø (25.5), og Molde (2.6)