HK beklager

En systemfeil har de siste dagene ført til at mange medlemmer innenfor HSH-området har fått tilsendt en rekke sms'er fra oss med påminnelse om å stemme ved uravstemningen.

06. mai 2010

Det skulle opprinnelig kun gått ut en melding med påminnelse til medlemmene innenfor området, men på grunn av en teknisk svikt har systemet bare fortsatt å sende ut sms'er.

Vi ble onsdag 5. mai gjort oppmerksom på problemet og tok umiddelbart kontakt med våre eksterne leverandører på nett- og smstjenester. Det jobbes hektisk med å lokalisere og rette feilen.

HK kan bare beklage det intrufne ovenfor våre medlemmer.