Handel og Kontor i Norge hjelper Haiti!

HK bidrar til bistandsarbeidet på Haiti med 25.000 kroner. Pengene er vedtatt donert til Norges Røde Kors.

15. januar 2010

Forbundsstyret har i sitt møte i dag 14. januar bevilget 25.000,- kroner til bistandsarbeid i forbindelse med katastrofen på Haiti.

Det ble i AU-møte 18. januar vedtatt at pengene skal doneres til Norges Røde Kors sitt arbeid i katastrofeområdet.