Invitasjon til å delta i arbeidslivets leseløft

Hovedformålet for Arbeidslivets leseløft er å stimulere til bedre trivsel, økt leselyst og mer lesing blant voksne i arbeidslivet, gjennom aktiviteter som forfatter- og bibliotekarbesøk og utsending av bokhyller med bokpakker som kan være første byggestein i et arbeidsplassbibliotek.

23. september 2010

LO, NHO, KS og HSH er tildelt 5 millioner kroner fra Kulturdepartementet til tiltak i arbeidslivet i forbindelse med Leseåret 2010. Denne tildelingen finansierer prosjektet Arbeidslivets leseløft.
Hvem kan delta?
Hovedmålgruppene for prosjektet er arbeidstakere i virksomheter som har tariffavtaler med Fagforbundet, Fellesforbundet eller Handel og Kontor i Norge. Gjennom styringsgruppa for prosjektet har Fagforbundet/KS valgt å prioritere kommunene Kristiansand, Høyanger, Førde og Stjørdal. HK/HSH har prioritert ansatte i Kiwi, Maxbo, Bohus, Jernia Engros, Kappahl og Cubus. Fellesforbundet/NHO/Norsk Industri vil i utgangspunktet gå bredt ut til sine medlemmer. Virksomheter utenfor de prioriterte målgruppene kan også melde interesse for deltakelse i prosjektet.

Hva innebærer deltakelsen?
De virksomhetene som deltar, får tilbud om ei bokhylle med bøker, og besøk av en forfatter eller bibliotekar. Tiltakene er fullfinansiert.

Arbeidslivets leseløft har, i samarbeid med AOF Norge, Foreningen !les, Leser søker bok, Tronsmo Bokhandel og Norsk Forfattersentrum, satt sammen flere bokpakker med stor sjangerbredde, fra western – representert ved Morgan Kane – til historier fra virkeligheten – ved Shabana Rehmans bok Blåveis. Hver bokpakke består av om lag 15 bøker. Det følger ei bokhylle med bøkene, som er utviklet av Foreningen !les. I tillegg til å være utlånshylle for bokpakka, kan hylla også fungere som bokbyttestasjon.

Dere kan også få et skreddersydd forfatterbesøk med en av arbeidsplassens yndlingsforfattere. Her finner dere tips om reiseklare forfattere.

Starten på et større leseløft?
Gjennom Arbeidslivets leseløft håper vi å inspirere mange virksomheter til videre fokus på leseaktiviteter. Prosjektet kan ses i sammenheng med IA-arbeidet og med ønsket om å fremme mer læring i arbeidslivet.

Forfatterbesøket og bokpakka/bokhylla kan bli starten på mer omfattende aktiviteter, som gjennomføring av lesekurs eller BKA-tiltak (Basiskompetanse i arbeidslivet) i regi av Vox, et utvidet samarbeid med det lokale biblioteket eller etablering av lesesirkler på jobben.

Påmelding
Påmelding til Arbeidslivets leseløft gjøres på nettsiden www.leseløftet.no,
eller direkte til prosjektkoordinator Kari Øverby, kari.overby@aof.no, telefon 97581488.