Kaldt på jobben?

Det kan være svært ubehagelig når det er for varmt eller for kaldt på arbeidsplassen. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

06. januar 2010

På Arbeidstilsynets hjemmeside er det laget en faktaside om temperatur - varme eller kulde på jobben. Her finner man regler om temperatur, råd, konsekvenser av å jobbe i for kaldt/varmt miljø og om utearbeid.

Les mer på Arbeidstilsynets hjemmeside her.