LOs representantskapsmøte

LO holdt representantskapsmøte tirsdag 1. juni kl. 10.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

01. juni 2010

Følgende sto på sakslista:

1. Åpning
2. Utdeling av LOs kulturpris
3. Suppleringsvalg til Sekretariatet
4. Endringer i LOs kontrollkomité
5. LOs beretning 2009
6. Årsregnskap 2009

LO-leder Roar Flåthen brukte lang tid på både de pågående streikene og de avsluttende under sin åpningstale på Gardermoen.

– Det er mange involverte i kommunestreiken, og kampen står for de lavtlønte og mange kvinner. Nå må KS legge bort prinsippene og bidra til en løsning, for denne streiken kan bli langvarig, sier Flåthen som har hele LO i ryggen i sin støtte av transport- og kommunestreiken.

Les mer på www.lo.no.