Lønnsgarantiordningen med HSH

Det ble den 4. februar mellom HK og HSH holdt møte vedrørende lønnsutviklingsgarantien.

04. februar 2010

I møtet ble partene enige om at lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten heves med kr 613,- til kr 24.935,- fra 1. februar 2010.
Protokollen kan leses i sin helhet ved å klikke på vedlegget øverst i artikkelen.

Forbundsleder Sture Arntzen uttaler til HK-Nytt at han er meget fornøyd med resultatet. Les hele artikkelen her