Lønnsgarantiordningen med SAMFO

Den 8. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende lønnsgarantiordningen.

08. februar 2010

I henhold til Landsoverenskomsten mellom partene skal satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og HSH.

Trinn 6 heves med kr 613,- til kr 24.935,- fra 1. februar 2010. Alle lønnssatser i det stillingsvurderte lønnssystemet heves tilsvarende.

Protokoll fra møtet kan lastes ned ved å klikke på lenken øverst i artikkelen.