Ny IA-avtale på plass

Fristen for å komme til enighet om fornying av avtalen om et inkluderende arbeidsliv var satt til 1. mars, men allerede nå er regjeringen og de store organisasjonene i arbeidslivet klare til å undertegne den nye avtalen.

24. februar 2010

Den største utfordringen nå er at IA-avtalen følges opp i virksomhetene og at flere slutter seg til IA-avtalen. Dette er avgjørende for å lykkes, sier LO-leder Roar Flåthen, som er tilfreds over at en ny IA-avtale er i havn.

Les hele pressemeldingen fra LO ved å klikke her.

Intensjonsavtalen og protokoll kan du laste ned ved å klikke her.

De fleste har det fint på jobben; se annonse fra LO om IA.

Les mer hos frifagbevegelse