Nye bransjeråd - navnekonkurranse

Representantskapet vedtok i sitt møte i januar 2010 en ny bransjeorganisering i Handel og Kontor. Navnene på de enkelte bransjerådene er bare en arbeidstittel, og vi trenger nå din hjelp til å finne gode navn på for disse rådene.

18. mars 2010

Alle forslag bes sendes til tillitsvalgt@handelogkontor.no eller til Handel og Kontor i Norge, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, merk e-posten eller konvolutten med "Bransje". Frist for å sende inn forslag er 17. mai 2010. De beste forslagene vil bli premiert.

Nedenfor ser du alle våre 9 bransjeråd med arbeidstittelen og litt om hvilke områder de enkelte rådene dekker:

1. HK detaljhandel
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i detaljhandelsbedrifter, kiosker, bensinstasjoner, bok- og papirhandel, bingo, fotolaboratorier og grossist/lagerbedrifter. Handel og Kontor har tariffavtaler med HSH, NHO og SAMFO innenfor disse områdene.

2. HK Samfo
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i kooperasjonen. Her har Handel og Kontor tariffavtale med Samfo.

3. HK kontor NHO m/fl.
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i produksjonsbedrifter, land- og sjøtransport, håndverksbedrifter, bilbransjen, vaktselskaper, pressebedrifter, informasjonsbedrifter, IKT-bedrifter, grafiske bedrifter, grossist/lagerbedrifter, kontorbedrifter, reklamebyråer, taxisentraler, etermedier, meieribedrifter, felleskjøp og landbrukssamvirket. Handel og Kontor har tariffavtale med NHO og LA for dette området.

4. HK kontor HSH m/fl.
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i forlag, bokklubber, regnskapsbyråer, kontorbedrifter, advokatvirksomheter og callsenter. Handel og Kontor har tariffavtale med HSH for dette området.

5. HK fagbevegelse
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i fag-/arbeiderbevegelsen. Handel og Kontor har avtale med AAF innenfor dette området.

6. HK luftfart og reiseliv
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i reisebyråer, turoperatører og luftfartsselskap. Handel og Kontor har tariffavtale med HSH og NHO for dette området.

7. HK bank, forsikring og eiendom
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i bank- og forsikringsvirksomheter, boligkooperasjonen, interessekontorer, pensjonskasser, enindomsselskaper, revisjonsbyråer og andre finansielle tjenester. Handel og kontor har avtaler med FA, SAMFO, HSH, NHO og LA innenfor dette området.

8. HK organisasjon og kultur
Dette er bransjerådet for deg som arbeider innenfor frivillige organisasjoner, kulturforetak, idrettsorganisasjoner, forbundsansatte utenfor LO og fiskarorganisasjonene. Handel og Kontor har avtaler med NHO innenfor dette området.

9. HK Vin og brennevinsfunksjonærers forening
Dette er bransjerådet for deg som arbeider i vinmonopolets utsalg, prosduksjons-, distribusjons- og agenturbedrifter. Handel og Kontor har avtale med Spekter og NHO innenfor dette området.