Ønsker du å ta Bachelor i Service Managment?

Studiet  gir deg kunnskap og ferdigheter som er etterspurt i mange bransjer innen handels- og servicenæringen.

18. februar 2010

Studiet kvalifiserer til mellomlederstillinger i et vidt spekter av bransjer og funksjoner. Du kan selv påvirke hvor du ønsker å jobbe og hva du vil jobbe med. Studiet er sammensatt av emner som vil gi deg anvendbar og relevant utdanning for en rekke mellomlederroller. Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap innen kundebehandling, kommunikasjon, markedsføring (service­markedsføring), organisasjon og ledelse, økonomi, jus og etikk. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkom­petanse på tilsvarende nivå. Som forsøksordning med Y-VEI (yrkesfaglig vei), kan også søkere med fagbrev innen Reise­livsfaget, Resepsjonssfaget, Salgsfaget eller Kontor- og ad­ministrasjonsfaget tas opp til studiet. 

HK-medlemmer som ønsker å ta dette studiet kan søke om stipend fra HKs Stipendordning for høyere utdanning. Les mer om ordningen på denne siden.
 

Last ned vedlagte flyer for mer informasjon om studiet.