Private helseforsikringer - sunt eller usunt?

En diskusjon mellom leder for Stortingets Helse- og omsorgskomité Bent Høie (H), tidligere forsikringsmann og lege Bengt-Lasse Lund og LO-nestleder Gerd Kristiansen.

29. april 2010

Velkommen til politisk frokost onsdag 5. mai klokken 8:30 – 9:45.
Møtested er Restaurant Folk i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget.

Frokost serveres fra klokken 8:00.

Møtet innledes med en kort fakta-presentasjon fra Fafo ved Øyvind M. Berge om omfang og politisk håndtering, med utgangspunkt i det nye Fafo-notatet ”Framveksten av private helseforsikringer i Norden”. Debattleder er Fafo-forsker og professor Gudmund Hernes.

Påmelding er nødvendig. Meld deg på her.