Rettigheter ved flyforsinkelser p.g.a. snøvær

SpareBank 1 har laget en oversikt over reglene i reiseforsikringene når flyplasser stenger på grunn av dårlig vær.

21. desember 2010

Flyforsinkelser og innstillinger på grunn av snøvær - hva dekker reiseforsikringen?

Snøvær har gjort at flere flyplasser i Europa har større forsinkelser eller er stengt. Dermed kan kunder bli sittende fast i Norge og Europa.

Hva dekkes av reiseforsikringen?
I utgangspunktet er denne type hendelse flyselskapene og flyoperatørenes ansvar, i henhold til EU-direktiv 261/2004.  Det betyr at det er hit du må henvende deg i første omgang for å få hjelp til overnatting, forpleing og ombooking osv.

Reglene gir deg som flypassasjer følgende rettigheter:

Innstillinger
Dersom flyet ditt innstilles har du krav på:
· forpleining
· hotellinnkvartering der det er nødvendig
· valg mellom refusjon eller omruting av billetten
Forsinkelser
Dersom flyet ditt er mer enn 2 timer forsinket har du krav på:
· forpleining
· hotellinnkvartering der det er nødvendig
I situasjoner med flyforsinkelse eller kansellering som flyselskapene ikke har erstatningsansvar for ((EU-direktiv 261/2004), dekker reiseforsikringen følgende:
Innhenting av fastlagt reiserute
Dersom du kommer for sent til forhåndsbetalt transport, erstattes nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den fastlagte reiseruten.

Det erstattes inntil kr 10 000,- (standard reiseforsikring)/ kr 20 000,- (topp reiseforsikring) pr. person. Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr 25 000,- (standard reiseforsikring)/ kr 50 000,- (topp reiseforsikring ) totalt.

Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstattes også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr 1 000,- (standard reiseforsikring)/ kr 2 000,- (topp reiseforsikring) pr. person. Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr 3 000,- (standard reiseforsikring)/ kr 6 000,- (topp reiseforsikring) totalt.

Forsinket avgang
Når flyet ditt ikke går til avtalt tidspunkt på grunn av værforhold, erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr 1 500,- pr. person og inntil kr 4 000,- pr. familie.

Les mer om LOfavørs reiseforsikring på www.lofavor.no.