Slutt på utvidet egenmelding i forbindelse med influensa A

Nå er det ikke lenger anledning til utvidet bruk av egenmelding ved sykdom i forbindelse med influensa A.

25. mars 2010

Regjeringen og partene i arbeidslivet kom med en felles oppfordring om utvidet bruk av egenmelding som et ekstraordinært, midlertidig tiltak i pandemiberedskapen den 23.10.2009. Dette var et midlertidig tiltak som skulle opphøre når helsemyndighetene konstaterte at det ikke lenger er behov for det. 

Helsemyndighetene vurderer nå at det ikke lengre er behov for utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa A, og tiltaket opphører derfor fra dags dato.