Vulkanutbruddet på Island

Som følge av vulkanutbruddet har mange av SpareBank 1 sine kunder spørsmål angående sin reiseforsikring.

21. april 2010

Reiseforsikringen dekker i utgangspunktet ikke denne type hendelse, men SpareBank 1 gjør sitt beste for å hjelpe sine kunder som er på reise.

Flyselskapene og reisebyråer har et lovpålagt ansvar til å hjelpe kundene i slike situasjoner. Noen kan komme i en situasjon der dette ikke dekker alle utgifter. SpareBank 1 Forsikring har valgt å dekke nødvendige utgifter til overnatting og mat etter at flyselskap og reisearrangør har betalt det de har ansvar for. Utgifter til hotell som du ikke får benyttet, dekkes imidlertid ikke.
Dersom du har problemer gjelder følgende:
• Dersom du ikke kan gjennomføre en planlagt flyreise - ta kontakt med reisebyrå eller flyselskap. Det er de som har hovedansvaret for å booke om reisen. 
• Er du allerede på reise, erstatter SpareBank 1 nødvendige utgifter til overnatting og mat som turoperatøren ikke er forpliktet til å erstatte. Ta vare på kvitteringer - og ta kontakt med SpareBank 1 Forsikring når du er kommet hjem.
• Utgifter til hotell som du ikke får benyttet, dekkes ikke.
• SpareBank 1 vil vurdere å erstatte kostnaden for alternativ hjemreise dersom dette kan la seg gjøre. Erstatningen for hjemreisen vil uansett være begrenset til de nevnte oppholdsutgiftene og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Avbestilling av planlagt reise
Avbestillingsforsikringen erstatter ikke reiser som avbestilles eller ikke benyttes i forbindelse med vulkanutbruddet.
Reiser etter 20. april
De som velger utreise fra og med 20. april 2010, vil ikke være omfattet av SpareBank 1 sitt ekstraordinære tiltak om å erstatte oppholdsutgifter og alternativ hjemtransport. Det er per i dag høyst usikkert hvor lenge luftrommet holdes åpent og det anses derfor at en slik reise skjer på egen risiko.
Evakuering fra Island dekkes
Dersom du befinner deg på Island og må evakueres som følge av vulkanutbruddet, dekkes dette av reiseforsikringen.
Du er forsikret helt du kommer hjem
Dersom situasjonen fører til at reisen din varer lengre enn det reiseforsikringen din opprinnelig dekker, vil du uansett være forsikret helt til du er trygt hjemme igjen.