2011

Nye regler for AFP

Fra 1.1.2011 har den nye AFP-ordningen trådt i kraft for privat sektor.

Nye nettsider for sluttvederlagsordningen

En god del arbeidstakere trer ut av arbeidslivet før de har nådd en alder som gir rett til å ta ut AFP. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver.

Seier i tingretten - Boikottaksjon er lovlig

Bekken & Strøm led nederlag på alle punkter i sitt forsøk på å bruke rettssystemet til å stanse de planlagte sympati- og boikottaksjonene mot den streikerammede bedriften.

Avtalen i boks

Nå kan jubelen endelig slippes løs hos de fagorganiserte hos Bekken & Strøm. Torsdag morgen ble tariffavtalen undertegnet.

Tusen takk!

Tusen takk til alle dere som har vært med på å bidratt, på en eller annet måte, til at tariffavtalen med Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS ble undertegnet i dag tidlig. Dette viser at det nytter, sammen er vi sterke!

LOfavør Advokatforsikring

LOfavør tilbyr nå en Advokatforsikring for deg som er medlem av et LO forbund.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?