2011

Nye regler for AFP

Fra 1.1.2011 har den nye AFP-ordningen trådt i kraft for privat sektor.

Nye nettsider for sluttvederlagsordningen

En god del arbeidstakere trer ut av arbeidslivet før de har nådd en alder som gir rett til å ta ut AFP. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver.

Seier i tingretten - Boikottaksjon er lovlig

Bekken & Strøm led nederlag på alle punkter i sitt forsøk på å bruke rettssystemet til å stanse de planlagte sympati- og boikottaksjonene mot den streikerammede bedriften.

Avtalen i boks

Nå kan jubelen endelig slippes løs hos de fagorganiserte hos Bekken & Strøm. Torsdag morgen ble tariffavtalen undertegnet.

Tusen takk!

Tusen takk til alle dere som har vært med på å bidratt, på en eller annet måte, til at tariffavtalen med Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS ble undertegnet i dag tidlig. Dette viser at det nytter, sammen er vi sterke!

LOfavør Advokatforsikring

LOfavør tilbyr nå en Advokatforsikring for deg som er medlem av et LO forbund.