2011

Ny nettside

HK vil om kort tid lansere helt nye nettsider og ny medlemsportal. På den nye nettsida vil vi også legge ut samtlige overenskomster og hovedavtaler.

Stor vervekonkurranse

Handel og Kontor region Agder og Rogaland inviterer til å delta i vervekonkurranse som vil pågå utover våren.

Tariffdebatt direkte på lo.no

Tirsdag 22. februar samles LOs representantskap for å diskutere hovedretningslinjer for årets tariffoppgjør. Du kan følge møtet direkte på lo.no.

Hovedlinjene for mellomoppgjøret

LOs representantskap vedtok tirsdag hovedlinjene for årets mellomoppgjør. Sikring av kjøpekraften, kombinert med lav- og likelønnsprofil, er stikkord fra hovedlinjene som LO fremmer i årets oppgjør.

8. mars i Oslo

Motto for dagen: Kvinnedagen 100 år - vekk med kvinnelønna, inn med kvinnemakta! I tillegg vil LO ha sin egen postkortaksjon på dagen.

Presisering angående fritak ved 40 års medlemskap

I følge HKs almanakk får man automatisk fritak for kontingent når man har oppnådd 40 års medlemskap. Vi presiserer at dette kun gjelder medlemmer som ikke lengre er yrkesaktive.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?