LOfavør Advokatforsikring

LOfavør tilbyr nå en Advokatforsikring for deg som er medlem av et LO forbund.

07. februar 2011

I første omgang vil den være tilgjengelig på www.lofavor.no under "Juridisk".
Leverandør av Advokatforsikringen
Leverandøren av Advokatforsikringen er Help Forsikring og de viktigste momentene i forsikringen er:
-15 timer rådgivning fra advokat pr. år
-Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet
-Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer
-Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.
Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for medlemmet.
Pris
Prisen pr. mnd i 2011 er kr 110.- eller kr 1.320.- pr. år. Se www.lofavor.no for riktig pris. Nye tilbud og kampanjer legges ut løpende på dette nettstedet.