Lønnsgarantien med SAMFO fra 1. februar på plass

Det ble i dag enighet mellom HK og SAMFO om garantitilleggene fra 1. februar 2011. Det foreligger undertegnet protokoll.

08. februar 2011

Garantitilleggene ble fordelt slik:
Trinn 1-4 heves med kr. 103,- pr mnd (kr. 0,63 pr time)
Trinn 5 heves med kr. 325,- pr mnd (kr. 2,- pr time)
Trinn 6 heves med kr. 650,- pr mnd (kr. 4,- pr time)

Virkning er fra 1. februar 2011.