Presisering angående fritak ved 40 års medlemskap

I følge HKs almanakk får man automatisk fritak for kontingent når man har oppnådd 40 års medlemskap. Vi presiserer at dette kun gjelder medlemmer som ikke lengre er yrkesaktive.

10. mars 2011

Vedtektenes §27 punkt 3 sier følgende:
"Medlemmer med 40 års medlemskap som ikke er i lønnet arbeid, gis kontingentfritak."

Vi beklager at dette ikke har kommet tydelig nok fram i HKs almanakk.