Samfunnsnotat - De ville og vanskelige strømprisene

Litt om situasjonen rundt og bakgrunnen for dagens strømpriser.

09. mars 2011

Innholdet i samfunnsnotatet:

1.Store men ulike prisutslag
2.Hva bruker vi strøm til – og hvordan kan vi redusere forbruket?
3.Hvorfor stiger prisene?
4. Mange utfordringer

Klikk på lenke i høyre meny for å laste ned notatet.