Seier i tingretten - Boikottaksjon er lovlig

Bekken & Strøm led nederlag på alle punkter i sitt forsøk på å bruke rettssystemet til å stanse de planlagte sympati- og boikottaksjonene mot den streikerammede bedriften.

26. januar 2011

Både HK/Transportarbeiderforbundets varslede sympatiaksjon ved flere godsterminaler på Østlandet og HK/Fellesforbundets oppfordring om å boikotte bedriften, som nekter å undertegne tariffavtale er lovlige, heter det i dommen som Oslo Tingrett kunngjorde i formiddag.

Bekken & Strøm dømmes til å betale LO og forbundene til samme vel 300 000 kroner i saksomkostninger.

Les også egen artikkel på Fri Fagbevegelse.