2012

Politisk streik på 1, 2, 3…

Hvordan gjennomfører du politisk streik på din arbeidsplass? Er du usikker kan du lese denne artikkelen.

Pressemelding fra LO

LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen, etter at LO-sekretariatet i dag har avgitt høringsuttalelse om regjeringens tiltak for å sikre at regler for inn- og utleie av arbeidskraft etterleves.

Garantiordningen med SAMFO

Den 8. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende garantiordningen.

Globaliseringskolen

Er du opptatt av globale problemer og – løsninger? Føler du behov for å styrke dine språkkunnskaper og din kjennskap til internasjonale forhold?

Tillitsvalgte fortjener høyere status

Tillitsvalgte kommer til å spille en stadig viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet framover. De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status, sier Trine Lise Sundes

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?