2012

Si din mening

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne? Delta i medlemsdebatten foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013.

Mekling og streikeuttak Bensinstasjons- overenskomsten

Det ble den 13. juni brudd i forhandlingene mellom NHO Kiosk Bensin Service og HK om Bensinstasjonsoverenskomsten. Mekling starter torsdag 27. september. Vi gir her en oversikt over hvilke bedrifter som tas ut i en eventuell konflikt i første omgang.

Enighet om Bensinstasjons- overenskomsten

Etter halvannen dags mekling ble det i dag oppnådd enighet om Bensinstasjonsoverenskomsten. Arbeidet med motparten og med mekleren har vært svært konstruktiv. Vi har fått til et resultat som løfter de som jobber etter minstelønnssatsene opp til et nivå som er sammenlignbart med andre overenskomstområder.

Forhandlingsstart HK-AAF

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening om Landsoverenskomsten starter den 2. oktober.

Brudd i forhandlingene med AAF

Det ble i ettermiddag 4. oktober brudd i forhandlingene med AAF om Landsoverenskomsten. Forhandlingene går dermed til mekling. -Vi har allerede en lønnsgarantibestemmelse som etter vår oppfatning ikke vil bli innfridd gjennom arbeidsgivernes tilbud, sier forhandlingsleder Margit Glomm.