2012

Meklingsdatoer AAF-HK

Meklingsdato for Landsoverenskomsten mellom AAF og HK er nå fastsatt.

Enighet i Norsk Sykepleierforbund

Det ble den 18. oktober oppnådd enighet mellom partene i forhandlingene om Hovedtariffavtalen for de ansatte i Norsk Sykepleierforbund

Kontorsekretær i 50 % nyopprettet stilling

Til vårt regionkontor i Tromsø søker vi en ansvarsbevisst og strukturert medarbeider med serviceinnstilling og stå på humør. Tiltredelse 1. januar 2013 eller etter nærmere avtale

Meklingsstart Luftfartsoverenskomsten NHO/HK

Det er i dag tirsdag 6. november meklingsstart for Luftfartsoverenskomsten mellom Handel og Kontor i Norge og NHO. Blir det ikke enighet innen midnatt onsdag vil 220 personer være i streik fra torsdag morgen 06.00.

Mekling på overtid

Riksmeklingsmannen klokka 04.50: Partene mekler på overtid. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring.

Enighet om Luftfartsoverenskomsten

Det ble klokken 05.30 torsdag morgen enighet med NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten. Dette betyr at faren for streik er over.