2012

Meklingsstart for ansatte i fagbevegelsen

Det er mandag 12. november meklingsstart for Landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Blir det ikke enighet innen midnatt tirsdag 13. november vil rundt 400 personer være i streik fra onsdag morgen.

Mekling på overtid

Riksmeklingsmannen klokka 00.30: Partene i AAF/HK-meklingen mekler nå på overtid. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring.

Enighet med AAF

Det ble natt til 14. november enighet i meklingen om Landsoverenskomsten HK/AAF. En økning av alle satsene på minimum 15.000 kroner, styrking av fortrinnsrett for deltidsansatte og bestemmelser om innleie er de viktigste endringene. I tillegg en styrking av bestemmelser om pålagt reisetid lørdag og søndag.

Vinner av hovedvervepremie

Vinneren av hovedvervepremien for høsten 2012, et reisegavekort til en verdi av 6.000 kroner, er nå trukket. Vinneren er Bjørn Egil Kaasin.

Kampanjen Kvinner på flukt

I perioden 25. november til 10. desember arrangeres den internasjonale kampanjen Kvinner på flukt. Kampanjen arrangeres i Norge av LO og Krisesentersekretariatet og starter på den internasjonale dagen mot vold mot kvinner.

Nytt telefonnummer til LO

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har nytt telefonnummer fra mandag 26. november d.å.

Nye mobilsider

Handel og Kontor lanserer nå sine flunkende nye sider, beregnet på mobil.

Ledig stilling

Til vårt regionkontor i Bergen søker vi kontorsekretær i vikariat til 01.05.2013 (med mulighet for forlengelse).

Fakkelmarkering

Fakkelmarkering av Den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folket torsdag 29.november kl. 17.00 foran Stortinget.