2012

Den europeiske utfordring - 20. – 28. september 2012

Den Europeiske Union og avtalen om europeisk økonomisk samarbeid (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Dette kurset et ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa

Brudd mellom HK og SAMFO

Det er brudd i forhandlingene mellom Handel og Kontor og SAMFO om Overenskomsten for ansatte i Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.

Brudd med NHO om Butikkoverenskomsten

Det er brudd med NHO i forhandlingene om Butikkoverenskomsten. Bruddet kommer etter to dagers forhandlinger. NHO ville ikke imøtekomme HK i de økonomiske kravene som blant annet innebar en kraftig heving av garantisatsene og en forbedret garantiordning

Ingen enighet i Vinmonopolet

Det ble ingen enighet i forhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet om B-delen i overenskomsten. Etter å ha forhandlet i to dager konstaterte HK at avstanden var for stor. Forhandlingene går dermed inn i bistandsfasen.

Forhandlingsstart med MBL om Medieoverenskomsten

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og Mediebedriftens Landsforening (MBL) om Medieoverenskomsten starter den 23. mai. Heving av satsene, forbedret kjøpekraft og fagbrevtillegget er prioritert i forkant av forhandlingene.

Enighet med Vinmonopolet

Det ble kvelden 22. mai enighet i B-delsforhandlingene med Vinmonopolet. Et lønnstillegg på 4,3% til alle, økning av UB-satsene, bestemmelser om livsfase seniorpolitikk og et flatt tillegg til butikksjefene er blant resultatene.

Enighet om Medieoverenskomsten

Det ble i dag enighet i forhandlingene om Medieoverenskomsten. Generelt tillegg 1,25 per time til alle (2.438,- per år), økning av garantisatsene med 5% og et lokalt tillegg på kroner 5.700,- per årsverk er de viktigste økonomiske endringene

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?