Brudd med NHO om Butikkoverenskomsten

Det er brudd med NHO i forhandlingene om Butikkoverenskomsten. Bruddet kommer etter to dagers forhandlinger. NHO ville ikke imøtekomme HK i de økonomiske kravene som blant annet innebar en kraftig heving av garantisatsene og en forbedret garantiordning

15. mai 2012

- Dette er en gruppe som systematisk har blitt hengende etter over tid, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen. I de fleste tilfeller regulerer Butikkoverenskomsten med NHO mange av de samme arbeidstakergruppene som HKs avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Butikkoverenskomsten med NHO er også en tariffavtale som ligger under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

- Det er derfor på sin plass at vi får en kraftig heving av dette området i år, sier Mietinen. Han minner samtidig om LOs representantskap som i sin tariffpolitiske uttalelse åpnet for større uttelling til grupper som systematisk har blitt hengende etter over tid.

Mietinen opplyser at det under forhandlingene ikke var rom for å diskutere annet enn økonomi, siden dette var NHOs eneste fokus, og også det punktet de ikke ville imøtekomme HKs krav. Det ble dermed ikke forhandlet om de øvrige delene av frontagsoppgjøret som innleie av arbeidskraft og sosiale ordninger.

Oppgjøret går nå til mekling. HK kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt for mekling straks dette foreligger. Vi vil også komme tilbake med informasjon om bedrifter det meldes plassoppsigelse for.