Tariffoppgjøret 2012:

Brudd mellom HK og SAMFO

Det er brudd i forhandlingene mellom Handel og Kontor og SAMFO om Overenskomsten for ansatte i Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.

Partene startet forhandlingene tirsdag 8. mai, men måtte i dag kl. 15:30 konstatere at det ikke var mulig å komme til enighet. Som en følge av dette oversendes oppgjøret nå til Riksmekleren.

-Bruddet i forhandlingene kom som en følge av uenighet om helheten i oppgjøret, sier forhandlingsleder Karin Solum.

HK kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt for mekling straks det foreligger. Vi vil også komme tilbake med informasjon om bedrifter det meldes plassoppsigelse for.