AOF:

Den europeiske utfordring - 20. – 28. september 2012

Den Europeiske Union og avtalen om europeisk økonomisk samarbeid (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Dette kurset et ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa

08. mai 2012

Europeisk historie 
- Fra Bastillen til Versailles 
- Integrasjon: Fra Marshall til Lisboa 
- Øst/vest i perspektiv

Det europeiske marked 
- Om økonomi og politikk – Politiske institusjoner og økonomiske systemer 
- Mellomstatlige forhold – lovgivning 
- Europeisk fagbevegelse 
- Den sosiale dialogen

EU-/EØS-rett 
- Fra EU-direktiv til norsk lov – hvorfor og hvordan? 
- EU-domstolen/EFTA-domstolen 
- ESA (EFTAs overvåkningsorgan)

Kurset starter med to dager på Sørmarka, deretter er det tre dager i Brüssel, og tre dager i Luxembourg.

Krav for å få innvilget stipend er å ha fullført HKs tillitsvalgtskolering trinn III.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på AOFs hjemmeside.