Uttalelse fra landsmøtet:

En tariffestet boligpolitikk

19. september 2012

Over lengre tid har offentlige verktøy i boligpolitikken enten blitt kraftig svekket eller fjernet. I det store og hele er boligpolitikken i dag overlatt til markedet. For ungdom er veien til egen bolig vanskelig, om ikke umulig. For mange ungdommer kreves det foreldre med god råd.

For fagbevegelsen må det være av avgjørende betydning at ungdommer uten penger i ryggen også sikres muligheter til et godt liv med hjem og familie. Vi kan ikke ha det slik at det skapes et todelt arbeidsliv der ungdommer på vei inn i arbeidslivet ender med å betale store deler av lønna si til bolighaier, eller har så stor gjeld at de risikerer å gå personlig konkurs så snart renta stiger.

Når myndighetene ikke evner å ta grep, må fagbevegelsen ta grep. Det har vi tradisjon for. Blant annet gjennom Avtalefestet Pensjon. Gjennom denne ordningen sikret partene at eldre fikk en verdig avgang fra arbeidslivet. Ordningen ble gradvis utvidet.

Det er på tide å sikre ungdom en verdig ankomst til arbeidslivet. Samtidig er det viktig å sikre en solidaritet mellom generasjonene i arbeidslivet og i avtaleverket.

Det er på tide fagbevegelsen tar initiativ til en reform som sikrer ungdom avtalefestede rettigheter i boligmarkedet. HK oppfordrer med dette LOs kongress til å utvikle en tariffestet reform for ungdommer på vei inn i boligmarkedet, etter modell av AFP.