Enighet med SAMFO om Lederoverenskomsten

Handel og Kontor i Norge og arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet om Lederoverenskomsten

27. april 2012

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,- per time. Basislønna heves med 13.250,- til 370.000,-

Sosiale ordninger
To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel videreføres i dette oppgjøret. Men ordningen er betydelig forbedret ved at ordningen nå står selvstendig i avtalen og ikke lenger tas av kvoten for andre korte velferdspermisjoner.

Utvalg 
Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å se på lønnssystemer i perioden. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid i desember.

Resultatet går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Resultatet skal meddeles SAMFO 25. mai. Fristen for HKs medlemmer blir dermed 24. mai.

Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til oppgjøret.