Garantiordningen med SAMFO

Den 8. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende garantiordningen.

09. februar 2012

I henhold til Landsoverenskomsten mellom partene skal satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og Virke.

Trinn 6 heves med kr 611,- (kr 3,76 per time) med virkning fra 1. februar 2012.Lønnssatsene i det stillingsvurderte lønnssystemet i Landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO (bilag 5 - trinn 6-21) heves tilsvarende.Protokoll følger vedlagt.