Globaliseringskolen

Er du opptatt av globale problemer og – løsninger? Føler du behov for å styrke dine språkkunnskaper og din kjennskap til internasjonale forhold?

13. februar 2012

Dette er kurset for deg som er tillitsvalgt i et internasjonalt konsern eller på en flerspråklig arbeidsplass. Er du allerede engasjert i internasjonalt arbeid, eller kanskje du rett og slett er spesielt interessert i spørsmålet om globalisering og fagbevegelsens muligheter framover?

Globaliseringskolen er et samarbeid mellom AOF og Unite i Yorkshire, og er et kurs for tillitsvalgte på alle nivåer. Skolen er opptatt av å bygge bro mellom naboer, og ser på muligheten for å finne globale løsninger på globale problemer. 

Tidsrom: 10.05 - 15.05. 2012
Sted: Yorkshire, England
Søknadsfrist: 8. mars 2012