Kontakt mellom HK og Vinmonopolet

Det er kontakt mellom HK og Vinmonopolet i forkant av bistandsforhandlingene.

22. mai 2012

Det er kontakt mellom HK og Vinmonopolet i dag etter at det ble brudd i forhandlingene 15.  mai. Kontakten er tatt opp tanke på at det i morgen vil være frist for å få bistand før en eventuell mekling kan finne sted.
 
HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger avklaring.