Lønnsgarantiordningen for Virke

Den 8. februar ble det holdt møte mellom HK og Virke vedrørende lønnsgarantiordningen.

09. februar 2012

Etter forhandlinger ble resultatet at minstelønnssatsen på lønnstrinn 6 i overenskomstene heves med kr 611,- (kr 3,76 per time) til kr 26.765,- fra 1. februar 2012.

Protokoll følger vedlagt.