Mekling på overtid

Meklingen mellom NHO og HK om Butikkoverenskomsten fortsetter på overtid.

15. august 2012

Partene mekler fortsatt per klokka 02.00, og vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger et utfall.