Politisk streik på 1, 2, 3…

Hvordan gjennomfører du politisk streik på din arbeidsplass? Er du usikker kan du lese denne artikkelen.

13. januar 2012

1) Ta stilling

Varselet om at HKs medlemmer slutter seg til den politisk streiken mot Vikarbyrådirektivet er sendt til arbeidsgiverforeningene. (Brevet finner du i egen lenke under artikkelen). Nå er det opptil deg og HKs medlemmer på din arbeidsplass om dere vil delta. Kontakt gjerne LOs lokalorganisasjoner eller HKs region. Finn ut om det arrangeres noe i nærheten eller om dere selv ønsker å arrangere noe. Ta raskt stilling til om dere vil delta i streiken.
 
2) Varsle din arbeidsgiver
Du må varsle din arbeidsgiver så snart som mulig om hvem som deltar. Hvordan du vil gjøre dette kan avhenge av hvordan samarbeidet er. Men det er lurt å gjøre det skriftlig, f.eks en e-post eller papir: 
“Vi viser til varselet om politisk streik den 18. januar. For vår del vil streiken markeres i tidsrommet TT til TT. Følgende medlemmer hos oss fra Handel og Kontor vil delta.” 
Så lister du opp navnene på de som vil delta. Vær oppmerksom at arbeidsgiver har anledning til å trekke lønn for perioden.
 
3) Delta!
Møtt opp på lokale arrangementer i den politiske streiken mot Vikarbyrådirektivet og vis din solidaritet.