Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Vox lyser ut 83 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen. Søk midler til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data

03. januar 2012

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Fristen for å søke midler er 19. januar 2012.

Disse kan søke:
•bedrifter
•offentlige virksomheter
•kurstilbydere
•næringsforeninger
•organisasjonene i arbeidslivet

Gå til denne siden for å søke. Mer informasjon om Vox finnes på deres hjemmeside www.vox.no.