Uttalelse fra landsmøtet:

Stopp utflaggingen av norsk industri!

19. september 2012

Handel og Kontor krever at regjeringen tilrettelegger for at industriarbeidsplasser blir
værende på norsk jord. Handel og Kontor ser med bekymring på en utvikling vi har vært
vitne til i mange år og som har forsterket seg de siste årene, at norske bedrifter velger å
etablere seg i nabokommunene på svensk side.

Rammevilkårene har vært og er fortsatt for dårlige til at mange bedrifter kan fortsette eller videreutvikle driften på norsk side. Resultatet er blitt at virksomheter er lagt ned eller har flyttet og kommunene i Norge er endt opp med mange tusen kvadratmeter tomme industrilokaler.

De norske kommunene er ikke i stand til å konkurrere med de vilkårene som oppnås på svensk side og inntrykket er at støtteordningenesom tilbys i mange tilfeller er det som avgjør valget av etableringssted. De svenske støtteordningene knytter seg både til investeringer, arbeidskraft og til utvikling. Mens de
svenske kommunene regnes som distriktskommuner, regnes de norske nabokommunene som
sentrale strøk med nærhet til Oslo, noe som resulterer i mye dårligere muligheter for disse.
På den svenske siden av grensen kan man tilby svært billige tomter og driftsmidler som vann
og strøm subsidieres. Det finnes flere institusjoner, for eksempel Tilväkstverket, som har til
formål blant annet å opprette flere virksomheter og bidra til et konkurransekraftig
næringsliv.

For å bevare de norske arbeidsplassene krever Handel og Kontor at man får på
plass tilsvarende støtteordninger som de svenske grensekommunene tilbyr.