2013

Geneveskolen

Geneveskolen retter seg i hovedsak mot tillitsvalgte som er aktive i internasjonalt arbeid eller involvert i globaliseringsspørsmål, ansatte i fagbevegelsen som trenger jobbrelatert videreutvikling innenfor skolens temaer, og for veiledere/kursledere som har behov for en forståelse av internasjonale forhold og globalisering.

Ytelsespensjonenes framtid – overgangsordninger

Banklovkommisjonen la nylig fram sin utredning om overgangsregler for foretakspensjoner. Utredningen er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med tilpasning av pensjonslovene til ny folketrygd

Nytt skjema for tips

Nå er det enklere å tipse Arbeidstilsynet om brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videre skolering for hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål.

Informasjonsmøter om arbeidsmiljøarbeid

Den 13. februar inviterer Arbeidstilsynet til det første av i alt 15 informasjonsmøter om systematisk arbeidsmiljøarbeid. Informasjonsmøtene er gratis og arrangeres fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Åpner for nye løsninger

HK er positive til at Arbeiderpartiet i sitt programforslag vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av dagens åpningstidsbestemmelser. Det skal skje i samarbeid med partene.

Din mening er viktig for oss!

Handel og Kontor er nå i gang med sitt ”K-prosjekt”, som retter fokus på medlemmer av HK som jobber innnen kontor. Vi sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse, der vi ønsker å høre din mening, og håper du vil bidra med din stemme

HK vil beholde søndagen annerledes

Utvidede åpningstider er et mer komplekst spørsmål enn mange innser. HK er opptatt av at dersom regjeringen iverksetter endringer må de først basere dette på gode analyser, innhenting av fakta og tett samarbeid med arbeidslivets parter. I HK er vi tilfreds med at den nye regjeringen ser dette

Garantiordningen med SAMFO

Den 19. februar ble det holdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende garantiordningen. I henhold til Landsoverenskomsten mellom partene skal satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og Virke.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?