2013

Et ansvarlig og rettferdig oppgjør

- Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sier LO-leder Roar Flåthen.

Enighet med Virke

Det er enighet i mellomoppgjøret med Virke innenfor HK-området. Med generelt tillegg, lavlønnstillegg og utjevningstillegg gis det kroner 4,65 til alle per time. I tillegg heves satsene i trinn 1 - 5 med kroner 2, til sammen 6,65.

Brudd med SAMFO

Det er brudd i mellomoppgjøret mellom LO og SAMFO. Oppgjøret går dermed til mekling.

Finanskonferanse

LO Finans avholder sin årlige finanskonferanse tirsdag 16. april 2013. Blant innlederne og deltakere i panelet er finansminister Sigbjørn Johnsen, sentralbanksjef Øystein Olsen og Trygve Young fra DNB. Konferansen vil bli strømmet via web-TV

1. mai-aksjonen 2013

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. mai-aksjonen er en årlig innsamlingsaksjon i regi av Norsk Folkehjelp og arbeidsbevegelsen. Årets aksjon fokuserer på demokrati og organisasjonsrett.

Delta i Tariffdebatt 2014

I disse dager sendes et debatthefte ut til samtlige av HKs yrkesaktive medlemmer sammen med aprilnummeret av HK-Nytt. Her inviterer vi medlemmene til å si sin mening om hvilke saker som bør prioriteres ved neste års tariffoppgjør.

Enighet i finansoppgjøret mellom LO og FNO

Natt til fredag ble det enighet mellom LO og Finans Norge (FNO) i mellomoppgjøret for finanssektoren. Det gis et generelt tillegg på 0,6 % på alle lønnstrinn fra 1. mai, men minimum kr. 2200. Nivået på det generelle tillegget er i tråd med det som ligger til grunn også for andre oppgjør i privat sektor.