Pressemelding fra HK:

Åpner for nye løsninger

HK er positive til at Arbeiderpartiet i sitt programforslag vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av dagens åpningstidsbestemmelser. Det skal skje i samarbeid med partene.

11. februar 2013

Det er viktigere for HK at de ansatte sikres vern mot natt- og helgearbeid på linje med andre arbeidstakergrupper, snarere enn kvadratmetergrenser, type vareutvalg og åpningstider.

– Det er spesielt positivt at Ap har fokus på arbeidstakerne når de nå tar initiativ til en slik gjennomgang, sier 1. nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik. De ser at det er behov for et styrket vern og at det er nødvendig å ta hensyn til de ansatte når man nå går inn for å gjøre endringer. Dette i motsetning til hva vi har sett fra Høyre og Frp hvor de ansatte ikke blir tatt med.

De ansatte i varehandelen har i dag liten innflytelse og medbestemmelse over egne arbeidstider. Dette gjelder i alt fra kjøpesentre hvor senterledelsen ensidig treffer beslutninger som påvirker de ansattes arbeidsdag, til ulike kjedekonsepter og franchisesystemer.

Vi opplever også at det er mye uro i næringa omkring åpningstidsspørsmålet. Dagens regler har mange huller og er preget av mangler og lite oppfølging. Enten det gjelder kvadratmetergrenser, bransjeglidning eller ulik praksis omkring turiststeder.

En Fafo rapport viste nylig at det i enkelte deler av detaljhandelen er opp mot 70% deltidsansatte. I tillegg er det få av lederne som diskuterer arbeidstid regelmessig med tillitsvalgte. Utviklingen har ikke vært positiv siden åpningstidsloven ble opphevet av Bondevikregjeringen med støtte fra Frp i 2003.

– Hadde de tilstander som nå er i varehandelen vært gjengs i resten av arbeidslivet hadde det ikke lenger vært noen norsk modell. Vi mener varehandelen må bli mer likt det øvrige arbeidslivet, sier Følsvik.

Det er ikke HKs mål at søndagen skal bli lik alle andre dager. Men det jobbes i dag allerede på søndager, og det må vi forholde oss til på en måte som gjør at de ansatte får de samme rettigheter som alle andre som jobber på søndag.

Vi vil derfor gå inn i slike diskusjoner med utgangspunkt i at hensynet til de ansatte må ivaretas, samtidig som vi er åpne for nye helhetlige løsninger.

Kontaktpersoner for media:
* avdelingsleder informasjon i HK: Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418
* 1. nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik, telefon 48075807