Jobber du innen kontor?

Din mening er viktig for oss!

Handel og Kontor er nå i gang med sitt ”K-prosjekt”, som retter fokus på medlemmer av HK som jobber innnen kontor. Vi sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse, der vi ønsker å høre din mening, og håper du vil bidra med din stemme

13. februar 2013

Handel og Kontor representerer fremtidens samfunn og yrker, der tjenesteyting og service står i sentrum. Mange av våre medlemmer har høyere utdanning, og arbeidsoppgavene som tidligere var fordelt over flere ansvarsområder er nå fusjonert, slik at det kreves mer av de ansatte i en og samme stilling.

IT er blitt et avgjørende verktøy i arbeidshverdagen, og stemplingsuret er erstattet av påloggingstid. Fleksibilitet og tilgjengelighet i arbeidslivet kan også sies å ha fått et nytt innhold. Å til stadighet være fleksibel for arbeidsgiver – å ha utviklingssamtale i bilen, avdelingsmøte i heiskøen og prosjektplan til frokost – er i dag en realitet for mange.

Å jobbe på kontor er derfor ikke det en gang var. K’en i HK står ikke lenger for kontor i tradisjonell forstand, men for kunnskap, der utnyttelse av tilegnet kunnskap og utvikling av ny kunnskap er en viktig del av jobben for de som jobber på kontor. Og med dette kommer nye arbeidsrettslige utfordringer som eksempelvis kontrolltiltak, personvern, omorganisering, og psykososialt arbeidsmiljø på jobben, for å nevne noen. Dette er store temaer som ofte i større grad påvirker det enkelte medlem fremfor hele arbeidsstokken, og her vil Handel og Kontor å være parat med råd og bistand for våre medlemmer.

For at vi i Handel og Kontor skal kunne imøtekomme våre medlemmers behov, er dine tilbakemeldinger viktige for oss. Vi håper derfor at du vil ta deg tid til besvare vår medlemsundersøkelse. Undersøkelsen er selvfølgelig helt anonym. 

La din stemme bli hørt.